1.  Udělujete tímto souhlas společnosti Macepro s.r.o., se sídlem Sadová 20, 747 23 Bolatice, IČ:7101783, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soude v Ostravě v oddílu C, 74503 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

–       jméno

–    příjmení

–       e-mail

  1.  Jméno, příjmení  a e-mail je nutné zpracovat za účelem technický potřeb odeslání pravidelného emailového zpravodaje za pomocí specializovaného externího nástroje splňující podmínky GDPR. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po neomezenou dobu, dokud se odběratel aktivně z databáze neodhlásí.
  2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím v jakémkoli emailu na odkaz “odhlásit se”.
  3.  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  4.   Poskytovatel databáze webu Wedos (wedos.cz)
  5.   Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  6.   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

–       vzít souhlas kdykoliv zpět,

–       požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

–       požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

–       vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

–       požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

–   v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.