„DOKONALÁ I V TECHNICKÉM SVĚTĚ“

Zapojte se s námi do projektu

„DOKONALÁ I V TECHNICKÉM SVĚTĚ“

a získejte praktické dovednosti rozvíjející váš potenciál

reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003144

Rozsah rozvojových programů
·   7 školících dnů (1 den = 8 vyuč. hod., možno rozdělit na půl dny) v průběhu 3 – 4 měsíců

·   Individuální koučink a pracovní poradenství (3 hod./osoba)

Obsah rozvojových programů – podle potřeb a pracovního uplatnění
·   Osobnostní a profesní diagnostika

·   Komunikační techniky a dovednosti pro efektivní komunikaci

·   Prezentační dovednosti

·   Sebeřízení, work life balance, Timemanagement

·   Práce s moderní technikou

 

Úvodní Workshop – představení projektu a individuální konzultace

proběhne dne 11.4.2018 v 9 hodin

 

Vzdělavatel: AMYGDALA, z. s.

Kontaktní osoba:

Bc. Pavla Hajná, tel. 558 624 116, mobil: 724 968 823, hajna@a-hra.cz

MÍSTO KONÁNÍ
Mateřské centrum MÁMY SOBĚ

Adresa školky:

Cihelní 1417/8

748 01 Hlučín

Tel: 737 520 899

CÍLOVÁ SKUPINA:

ŽENY “PO/NA“ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ PEČUJÍCÍ O DĚTI DO 15-TI LET VĚKU NEBO O ZÁVISLÉ OSOBY VRACEJÍCÍ SE NA TRH PRÁCE

Leták_Mateřské centrum_MÁMY SOBĚ_A5

Rovnost žen i v technických profesích a průmyslových podnicích Moravskoslezského kraje

„Dokonalá i v technickém světě“

 

Cíl projektu:

 • Pomoci zapojeným ženám zvýšit jejich konkurenceschopnost na regionálním trhu práce zvýšením kompetencí, které jsou nejčastěji zaměstnavateli vyžadovány. Jedná se např. o rozvoj kompetencí – k výkonnosti, komunikaci, řešení problémů, plánování a organizace času, aktivní přístup, PC způsobilost, ovládání kancelářských aplikací a propojování techniky.
 • Rozvoj bude také směřován k postojům, motivaci, sebepoznání s cílem získání zdravého sebevědomí.
 • Celkové zlepšení atraktivity, výkonnosti a zrychlení adaptačního procesu žen vracejících se na trh práce po mateřské dovolené.

 

Přínosy:

 • Možnost zaškolení zapojených osob zcela zdarma
 • Možnost uhrazení nákladů spojených s pronájmem školících prostor a hlídáním dětí, proplácení cestovného

 

Kdo se může do projektu zapojit?:

 • Ženy pečujících o malé děti (do 15 let) či jiné závislé osoby, ženy vracející se na trh práce po mateřské dovolené

 

Žadatel:

 • AMYGDALA, z.s., Zámecké nám. 44, Frýdek – Místek

 

Výše podpory:

 • Vzdělávání – 100% dotace (nevztahuje se veřejná podpora)

Aktivity rozvoje:

 

A)  Ženy pečující o děti do 15 let a o závislé členy rodiny, MD

 1. Diagnostika – osobnostní a profesní – 1 DEN
  • Výstup: zhodnocení úrovně předpokladů každé osobnosti včetně individuálních konzultací nad jejich výsledkem

 

 1. Development centrum – 1 DEN
  • Individuální výstup – zhodnocení úrovně zvládání jednotlivých sledovaných kompetencí a srovnání s požadavky požadované či vykonávané profese
  • Konzultace k interpretaci výsledků, stanovení individuálního rozvojového plánu

 

 1. Rozvojový program – 5 DNŮ:
  • Komunikační dovednosti, time management
  • Inteligentní a lean kancelář – rozvoj kompetencí pro obsluhu inteligentní kanceláře (propojování výpočetní techniky, ovládání jejich funkcí, moderní aplikace manažerské a prezentační, řízení a organizace času moderními organizéry), systém štíhlé administrativy, efektivita vykonávaných činností, lean kancelář
  • HODNOCENÍ 360
  • Závěrečná zkouška

 

Rozvojové aktivity celkem: 7 škol. dnů/24 měsíců

 

Volitelné aktivity pro všechny cílové skupiny  – cca 3 hod/osoba:

 1. Individuální koučink a pracovní poradenství, individuální mentoring a podpora uplatnění na trhu práce

Výstup: zhodnocení situace každého jednotlivce, individuální poradenství pro zvládnutí spojení rodinného a pracovního života