Rodinné centrum Myška

Rodinné centrum

Rodinné centrum působí na Hlučínsku již od roku 2007

Letos je to již deset let co začala nová příležitost pro rodiče s dětmi

docházet na aktivní předškolkové cvičení.

Nejdříve se centrum jmenovalo RC Náschvalníček,

pak se přejmenovalo na RC Skřítek. Vedení bylo tenkrát v Ostravě.

Protože v Ostravě firma zanikla, vzala jsem si vše pod svá křídla

a založila tak od září roku 2010 RC Myška

které i nadále úspěšně působí v Hlučíně, Dolním Benešově,

Kravařích, Bolaticích, Štěpánkovicích, Oldřišově, Kobeřicích,

Bohuslavicích.

Do cvičení dochází děti již od 6týdnů věku dítěte.

V těch to skupinkách se soustředíme na správný

psychomotorický vývoj.

Od roku dítěte do 3,5let již zařezujeme do hodin pohybovou část,

rozumovou část, cvičení na balonech, procvičujeme jemnou motoriku,

kreslíme, zpíváme.

Jaké pozitiva naše cvičení má?

Maminky se navzájem poznají a předají si různé informace.

Nově přistěhovalé se tak zařadí do chodu dané vesnice.

Děti mají příjemnější vstup do školky, protože již mají kamarády.

 Máme také pozitivní ohlasy školek, na děti, které navštěvovaly

naše hodny. Jsme speciálně vyškoleni a dokážeme poradit

rodičům, když si myslíme, že není něco v pořádku.

Doporučíme pomoc rehabilitačního střediska,

nebo psychologické poradny. Moc nás těší, když naši radu přijmou a

pak jsou rodiče i děti spokojení.

Dochází nám do cvičení také děti, které mají problém zařadit se

do kolektivu. Některé nemluví nebo špatně mluví, bojí se,

křičí a jsou moc aktivní. Je to různé. Jsme rádi, za tyto odvážlivce,

 kteří přijdou mezi děti s normálním vývojem.

Protože, po měsíci pravidelné týdenní docházky již vidíme

velké změny. Ty to děti se krásně posouvají v před,

dělají pokroky a po roce nebývá mezi dětmi tak velký rozdíl.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičů,

 kteří již do našich hodin docházeli a dochází.

Srdečně chci pozvat všechny, co se nyní o nás dozvěděli.

Vice informací najdete na facebookových stránkách RC Myška

nebo na tel. č. 605 866 906

                                                                                  Jiřina Kurková

                                                                                     RC Myška