Den zdraví s KHS

Velký zájem je o tělesný analyzátor TANITA BC 587, který měří procento tělesného tuku, celkové tělesné vody, hodnotu útrobního (viscerálního) tuku, bazální metabolickou spotřebu, metabolický věk a svalovou hmotu. Vyhodnocené výsledky jsou vyšetřovanému sděleny odborným pracovníkem, vytištěny, a je mu poskytnuto výživové poradenství.

Provádíme krátké intervence k prevenci kouření, včetně měření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu u kuřáků přístrojem Smokelyzer a měření tlaku krve.KHSMSK_logo_barva

Pro všechny jsou k dispozici tištěné zdravotně-výchovné materiály a také informace o činnosti KHS. Vše bezplatně.